Kategoriarkiv: Politik

http://da.wikipedia.org/wiki/Politik

2011

Når man ikke ligefrem skriver tit og ofte, bliver det lige det nemmere at finde på overskriften…

I modsætning til det foregående år lykkes det altså for dette år at få sin helt egen placering på denne blog. Begrebet infrekvens er vel ret beset slet ikke dækkende for hvad der (ikke) sker heromkring, men så alligevel.

Som en hurtig afslutning på året, nu hvor ungerne er faldet i søvn og krudtet er fyret af til ære for den ældste, må det alligevel være passende med en slags reusmé; det har alligevel været et år med lige lidt mere end gennemsnittet.

  • Jeg har fået en søn. Han er nu godt fem måneder, men jeg synes allerede det står klart, at han er en superknægt, og storesøsteren er også rigtigt glad for ham.
  • Skyen, specielt Azure, fylder en del mere i nørdsegmentet af mit liv, mens WordPress efterhånden indtager en tilbagetrukken position.
  • Vi har — endelig — fået en ny regering; den er ikke perfekt, men den er langt at foretrække for den forhenværende.
  • Det er blevet til en ny officiel titel på arbejdet, Chefarkitekt, men jeg synes den uofficielle, Projektjonglør, er mindst lige så dækkende.

Jeg har nogle forestillinger om, hvad 2012 vil bringe, men selvom noget af ovenstående var forudset, tror jeg ikke jeg vil forsøge mig med spådomme; jeg glæder mig til at se hvad der kommer, ikke mindst under de tre måneders barsel i forsommeren. Om det kommer til at omfatte mindre infrekvens? Dit gæt er sikkert lige så godt som mit…

Håb!

SF’s generelle pay-off på plakater og andre propagandamaterialer er “Det ku’ være så godt!”, og selvom udtrykket indeholder en vis portion kritik, er det dog først og fremmest håbefuldt.

Håb var også nøgleordet i SF Hvidovres valgkamp, for der var trods alt ingen der forventede, at fremgangen ville blive så markant, at det blev til fire pladser i Kommunalbestyrelsen.

Ikke desto mindre var det netop hvad der skete, og nu da konstitueringen også er faldet endeligt på plads — uden det helt store drama — står det klart, at jeg er kommet tæt på magten i kommunens Teknik- og Miljøudvalg samt Arbejdsmarkedsudvalg: Hustruen er på plads, og selvom der jo også er andre med indflydelse, er det vist ikke urimeligt også at håbe på forandring.

Katrine Høybye Frederiksen, Medlem af kommunalbestyrelsen for SF i Hvidovre Kommune

Det bli’r så godt!

Klimaforandringer i bakspejlet?

I dag begynder COP15, og dermed er nedtællingen til i hvert fald årets — hvis ikke årtiets — vigtigste begivenhed slut.

Der har været en del skriverier om de videnskabelige beviser for den globale opvarmning, specielt i forhold til den del der er menneskeskabt. I den forbindelse er det vist vigtigt at huske på, at der ikke som sådan findes videnskabelige beviser for særlig mange ting, men “kun” teorier, der ikke endnu er blevet modsagt. Sådan er videnskaben nemlig indrettet, og det gælder også for klimaet; alting tyder på, at CO2-indholdet i atmosfæren stiger, at det medfører temperaturstigninger, og at årsagen blandt andet er menneskelig aktivitet.

Fraværet af endegyldigt bevis, og det faktum, at risikoen for konsekvenser ser ud til at blive imødegået, får mig til at frygte, at vi om mange år ender i en situation, som den der opstod efter Y2k (Å2t) — der blev brugt mange penge på at rette til, som følge heraf opstod der ikke så mange problemer som forudset, og det blev derfor konkluderet, at problemet ikke var så stort som oprindeligt antaget.

Med lidt held når vi dog først dertil på et tidspunkt, hvor problemet er løst…

Familiekandidat

Der er nu under 3 uger til kommunal- og regionsvalget den 17. november, og valgkampen er godt i gang.

Som altid er jeg med til at stable den lokale SF-kampagne på benene, men denne gang er alligevel lidt speciel: Hustruen stiller op!

En god del af de sidste dages aktivitet har derfor været at klynge trykte udgaver af nedenstående op i de lokale lygtepæle:

Katrine Høybye Frederiksen, Kandidat til kommunalbestyrelsen for SF i Hvidovre Kommune

Det føles alligevel lidt underligt…

Ros til regeringen

Hvem havde troet, jeg skulle skrive et indlæg med en overskrift i den retning?

Under alle omstændigheder tror jeg det er godt for debatklimaet, hvis man husker at rose den der roses bør, som det hedder, og i dette tilfælde er ros på sin plads:

Miljøministeren har indgået en aftale om, at der bliver lagt pant på dåser købt i Tyskland, så svineriet med dåser kan afløses af genanvendelse i større omfang. Der er naturligvis kritiske røster i forhold til de praktiske detaljer, men hvis aftalen holder, vil det være et godt skridt i retning af mindre miljøbelastning.

Samtidig holder regeringen tilsyneladende fast på, at ulandsbistanden ikke skal reduceres i takt med BNI til næste år, og sætter dermed procentsatsen op, så det faktiske beløb ikke falder. Man kan med en vis ret indvende, at procentsatsen stadig ikke er i nærheden af, hvad den var før regeringen trådte til, men igen er det et skridt i den rigtige retning.

Så dér.

Reguleringsfallit

Der hersker forholdsvis bred enighed om, at regulering af markedet er nødvendigt, og specielt i kølvandet på den globale finanskrise er det vist gået op for endnu flere. Endnu har det ikke bredt sig helt til klimaområdet, men det kommer forhåbentlig, når politikerne skal finde ud af, hvordan de skal komme i nærheden af at reducere den globale opvarmning, så temperaturstigningen holder sig under de 2 grader.

Desværre lader det dog ikke til, at enigheden om målet med regulering af markedet har gjort, at man har fundet frem til metoder der rent faktisk virker. Der er konkurrencelovgivning på plads de fleste steder, men konsekvenserne harmonerer ikke med overtrædelserne.

Seneste er to energiselskaber i EU blevet tildelt mere end 8 milliarder kroner i bøde for at have tilsidesat de europæiske konkurrenceregler — de havde delt markedet mellem sig. Uheldigvis betyder det dog ikke, at forbrugerne ikke alligevel ender som tabere.

I praksis har de gennem 30 år betalt for meget for varerne, mens direktører og aktionærer har stukket overbetalingen i lommerne. Samtlige borgere i EU har nu fået en form for kompensation i form af bødeindtægt til den samlede kasse, men der er kun en gruppe der kan betale regningen i sidste ende: De selvsamme forbrugere, som allerede har betalt for meget — for direktører og aktionærer skal jo stadig have deres udbytte…

Fremfor at straffe forbrugerne dobbelt, burde man i stedet gøre det personligt strafbart at overtræde konkurrencelovgivningen — det er ikke nok at straffe virksomhederne, for det hjælper altså ikke på bundlinjen for forbrugerne. Det vil nok have en mere afskrækkende virkning på virksomhedsejere og -ledere, når de bliver holdt personligt ansvarlige, også økonomisk, i stedet for som nu bare at kunne tage chancen uden reel konsekvens eller risiko.

I sager som denne, burde det også være muligt at kompensere de berørte forbrugere direkte. Det burde være rimelig ligetil at finde frem til, hvem der har fået leveret gas fra selskaberne, og skulle kompensation mv. føre til undergang, vil der uden tvivl stå konkurrenter klar til at overtage resterne. Dermed vil også de involverede mærke konsekvenserne af lovovertrædelserne, og dermed på længere sigt forøge incitamentet til at opføre sig ordentligt på markedet.

Det står ikke lysende klart for mig, i hvor høj grad det er muligt at udbrede principperne generelt på markedet, men der er ingen tvivl om, at det stadig er både for nemt og for billigt at snyde på vægten i et marked der ikke længere er så nemt at gennemskue som det var engang.

Reboot 10, dag 2

Andendagen på Reboot 10 var bedre end den første, i hvert fald i forhold til oplevelsen af at være med i en genudsendelse:

Thinking Through Free
Jerry Michalski gav os en tur rundt om “free”, et indblik i hans hjerne der vel egentlig gav flere spørgsmål end svar.
Free Information Structures
Tagging, folksonomier, ontologier mv. blev sat sammen af Thomas Vander Wal — om hvordan det vi gratis stiller til rådigheder i form af tagging mv. kan bruges frit (men også bag lukkede døre) til at forbedre oplevelserne for os alle sammen, og i mange tilfælde også forbedre bundlinien i virksomheder der kan finde ud af at bruge det.
Building the Open Web
David Recordon præsenterede sit og SixApart’s syn på det åbne web, og kastede om sig med acronymer og forkortelser: RSS, Atom, Jabber, OpenID, OAuth, Microformats, osv…
How do the Corps Handle Free?
Andy Boyd fra Shell fortalte lidt om brugen sociale værktøjer internt i organisationen, og blev stillet over anklagende spørgsmål som repræsentant for olieindustrien — hvordan passer “fri” ind i den sammenhæng, i forhold til demokrati og korruption?
Freeing Social Networks
I rummet der ikke var et rum, rum 1, forsøgte Colin Schlüter at bygge videre på udfordringen i forhold til de tekniske aspekter af sociale netværk der gerne vil være frie.
Act on ACTA
Fra Sverige — Piratbyrån og The Pirate Bay — kom Peter Sunde og Magnus Eriksson med en opfordring til at gøre noget ved ACTA, en måske kommende handelsaftale der i øjeblikket forhandles bag lukkede døre, og som kan få stor betydning for bl.a. ophavsret og brugen af kryptering.
Keeping the Web Free
Anne van Kesteren fra Opera og HTML5 WHAT-WG fortalte lidt om hvad man kan forvente sig af fremtidens HTML — herunder specielt udvalgte elementer efter behov…
Cloud Computing, No Boundaries
Simone Brunozzi fra Amazon fortalte inspirerende om hvordan fremtiden ser ud for dem der har behov for regne den ud — og hvordan “Computing in the Cloud” kan hjælpe dem der vil ind på et marked.
Free to Migrate
Den temmelig hypede Chris Messina fortalte lidt om barcamp og DiSo, uden at imponere…

Udover det løbende fastlagte program var der selvfølgelig socialisering, og det skal man bestemt ikke undervurdere — det er også en del af Reboot, og kulminerede i M. G. Petersens familiehave og på Idealbar og Vega…

Politisk blogundersøgelse

Endnu en blogundersøgelse er undervejs, denne gang dog med et mere snævert fokus: Blogs i forbindelse med politisk kommunikation.

To studerende fra IT-Universitetet, Dís Pálsdóttir og Julie W. Oscilowski, er i gang med at skrive speciale omkring blogs, specielt i forhold til hvordan politikere bruger blogs og hvilke forventninger læserne har til bloggene.

Hjælp undersøgelsen til et velunderbygget resultat — svar på skemaet om vaner og forventninger ved læsning af blogs med politikere som afsender.

via

Fogh var SF’ers sekretær

En fin lille historie i Politiken om venskaber på trods i dansk politik:

SF’er: Fogh var min sekretær

Også med en lille anekdote om Foghs (daværende) forhold til sproget:

»Vi skrev blandt andet, at »et minimum af nærdemokrati var, at man som minimum måtte kende dem, man blev røvrendt af«. Ordet røvrendt var for meget for Anders, så det måtte vi ændre til ’manipuleret af’ eller noget i den stil. Et pænere ord i hvert fald«, siger Eigil Andersen.