Kategoriarkiv: Naturen

Klimaforandringer i bakspejlet?

I dag begynder COP15, og dermed er nedtællingen til i hvert fald årets — hvis ikke årtiets — vigtigste begivenhed slut.

Der har været en del skriverier om de videnskabelige beviser for den globale opvarmning, specielt i forhold til den del der er menneskeskabt. I den forbindelse er det vist vigtigt at huske på, at der ikke som sådan findes videnskabelige beviser for særlig mange ting, men “kun” teorier, der ikke endnu er blevet modsagt. Sådan er videnskaben nemlig indrettet, og det gælder også for klimaet; alting tyder på, at CO2-indholdet i atmosfæren stiger, at det medfører temperaturstigninger, og at årsagen blandt andet er menneskelig aktivitet.

Fraværet af endegyldigt bevis, og det faktum, at risikoen for konsekvenser ser ud til at blive imødegået, får mig til at frygte, at vi om mange år ender i en situation, som den der opstod efter Y2k (Å2t) — der blev brugt mange penge på at rette til, som følge heraf opstod der ikke så mange problemer som forudset, og det blev derfor konkluderet, at problemet ikke var så stort som oprindeligt antaget.

Med lidt held når vi dog først dertil på et tidspunkt, hvor problemet er løst…

Ros til regeringen

Hvem havde troet, jeg skulle skrive et indlæg med en overskrift i den retning?

Under alle omstændigheder tror jeg det er godt for debatklimaet, hvis man husker at rose den der roses bør, som det hedder, og i dette tilfælde er ros på sin plads:

Miljøministeren har indgået en aftale om, at der bliver lagt pant på dåser købt i Tyskland, så svineriet med dåser kan afløses af genanvendelse i større omfang. Der er naturligvis kritiske røster i forhold til de praktiske detaljer, men hvis aftalen holder, vil det være et godt skridt i retning af mindre miljøbelastning.

Samtidig holder regeringen tilsyneladende fast på, at ulandsbistanden ikke skal reduceres i takt med BNI til næste år, og sætter dermed procentsatsen op, så det faktiske beløb ikke falder. Man kan med en vis ret indvende, at procentsatsen stadig ikke er i nærheden af, hvad den var før regeringen trådte til, men igen er det et skridt i den rigtige retning.

Så dér.

Duer

En dag i maj sidste år, var det som om der pludselig var duer over det hele, og det var ikke fordi jeg stod på Rådhuspladsen i København. Det var derimod mit sociale netværk, der pludselig kastede duer i min retning, og så hele tre af slagsen:

Trine havde en Tirsdagstanke om duers alder

Torben mødte Den kontemplative due i sit vaskehus

Nikolaj fik en due gennem skorstenen, ned i brændeovnen

Som supplement kan jeg tilbyde et billede af en due fra haven, dog ikke fra sidste år:

image-6: Tree [ 1 ] and Ringdue

Bemærk dog, at dette er en ringdue, også kendt som skovdue, ikke en en tamdue / klippedue / rådhuspladsdue / bydue, som er den man ellers støder på i byen.

Bonus: Netop som indlægget her blev færdigskrevet, men inden offentliggørelsen, slår netværket til igen: LineP-tv tester kammertonen.. på nogle duer: LineP-tv og kammertonen

Motorvejsko

Det står mig nu lysende klart hvorfor, det har været nødvendigt med de voldsomme investeringer i motorveje i Nordjylland:

Politiet afspærrede derfor hele motorvejen mellem afkørsel 7, Brønderslev S og afkørsel 8, Tylstrup…

jp.dk: Aggressiv tyr skudt på motorvej

Hvis pengene i stedet var blevet brugt til investeringer i jernbanen ville det ikke være nødvendigt at skulle stå som sild i en tønde i S-togene, og den stakkels tyr havde formentlig overlevet (lidt længere).

Carbondioxid

I dag er det Blog Action Day, og dermed er det blevet tid til at slå et slag for miljøet — uanset om der allerede er nok fokus, og uanset om det hjælper eller ej.

Socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt har fornylig foreslået personlige CO2-kvoter til alle. Det er en ganske god idé, som også Steen Gade bakker op om — suppleret med SF’s klima-mærke vil det faktisk efterhånden være praktisk muligt for den enkelte at foretage intelligente valg, og også bringe miljøet tættere på markedsmekanismer der vil få det til at give mening i det store billede.

Til gengæld er reaktionen fra Venstre temmelig forudsigelig, det er ikke nemt at gøre et så egoistisk parti miljøbevidst:

»Når det gælder den menneskeskabte CO2, skal vi sætte ind, hvor det batter noget i stedet for at fokusere på, hvad der giver noget symbolpolitisk. Det er ikke på det personlige forbrug, at man henter de store tons CO2,« siger finansordfører Peter Christensen.

Hvorfor er det så lige, regeringen har under stor fanfare har søsat kampagnen “1 ton mindre“, som netop har til formål at få hver enkelt til at nedsætte CO2-udslippet? Er det kun symbolpolitik, når Venstre og regeringen hævder at have fokus på miljøet?

Jordvarmelogistik

Siden foråret har vi arbejdet på at få installeret jordvarme på parcellen — mest af hensyn til klima og miljø, men også fordi der er god økonomi i det, i hvert fald på sigt. Ganske vist foregår opvarmningen p.t. med naturgas, ikke med oliefyr, men alligevel: Fremover vil eventuel CO2-udledning udelukkende foregå centralt på elværkerne, og i takt med forbedringer på dem — og mere miljøvenlig produktion af el i det hele taget — bliver udslippet reduceret uden vi behøver røre en finger. Samtidig er selve varmen jo gratis, det er udelukkende driften af varmepumpen der koster, og det betyder en årlig besparelse i omegnen af kr. 10.000.

Det er dog ikke noget nemt projekt at skifte varmekilde, der er temmelig mange aktiviteter der skal koordineres:

 • Omlægning fra enkeltstrenget til dobbeltstrenget radiatorsystem.
 • El-installationer — sådan en varmepumpe skal have 3 faser.
 • Opsætning af ventilationskanaler til energiudvinding fra fugtig luft i kælder og bad.
 • Nedgravning af slanger med kølemiddel i haven.
 • Opsætning og indkøring af selve varmepumpen.
 • Nedtagning af naturgasleverance.

På nuværende tidspunkt ligner vores have og kælder noget der er blevet ramt af en mindre terrorhandling, og huset har i den forgangne uge været hjemsøgt af adskillige forskellige håndværkere og leverandører. Det hele skulle gerne kulminere på tirsdag, hvor varmepumpen ankommer, og naturgasfyret bliver lukket ned og koblet fra.

Foreløbig krydser vi stadig fingre for at det lykkes, vi føler os endnu ikke sikre på at det går glat — det er ikke nemt at koordinere så mange forskellige aktiviteter og leverandører, og slet ikke i disse for vort land så gode tider, hvor håndværkerne har nok at se til, og derfor er svære at få til at ringe tilbage, lave aftaler med og få til at overholde indgåede aftaler. Når man så samtidig skal have flere af dem til at dukke op på indbyrdes afhængige tidspunkter, er der tale om en udfordring af dimensioner…

Blog Action Day

Blog Action Day

Inspireret af Glædesdirektøren har jeg tilmeldt mig Blog Action Day: Den 15. oktober vil jeg blogge om miljøet, ligesom de p.t. 3.257 andre tilmeldte bloggere:

Hvad ville der ske, hvis hver eneste blog offentliggjorde indlæg om det samme emne, på den samme dag?

Miljøet kan ikke få nok omtale — slet ikke herhjemme, hvor regeringen, sparsomt hjulpet af Connie Hedegaard, forsøger at fremstå grøn, men i realiteten er mere grumset.

Energiforvirring

Det er vist svært at være medlem af regeringspartierne for tiden — holdningerne skifter som vinden blæser, og der er vist ikke længere nogen der kan påstå at man ved hvor man har dem.

Først og fremmest er statsministeren vendt på en tallerken i klimaspørgsmålet, dernæst i spørgsmålet om skattelettelser i toppen eller bunden, og seneste også i forhold til grønne afgifter.

Specielt svært ser det ud til at være for Venstres Lars Christian Lilleholt: Den 9. august udsendte han en pressemeddelelse om grønne afgifter:

Med VK-regeringens skattestop er der lukket af for stigninger i de grønne afgifter.

Det var et noget andet billede der blev præsenteret i regeringens forslag til omlægninger i går den 21. august…

Også den 9, august:

Målet er vi jo enige om, nemlig et lavere og mere effektivt energiforbrug, som vil bidrage til at reducere belastningen af vores klima

I dag i Berlingske er det en anden holdning:

Vores udgangspunktet er, at vi ønsker et uændret energiforbrug, siger Lars Christian Lilleholt.

Men heller ikke det er i overensstemmelse med regeringens politik, i hvert fald ikke hvis man skal tro Miljøministeriets Fokus på klima:

Danmark har forpligtet sig til en af de absolut største reduktioner under Kyoto-protokollen. Vi skal reducere med 21 pct. i 2008-2012 i forhold til niveauet i 1990.

Retur

Stork

Siden sidst:

 • Godt 6 ugers ferie fra bloggen
 • 3 ugers ferie i Finland og Baltikum
 • Omkring 500 observerede storke
 • 3.800 kørte kilometer
 • Mere end 4 uger væk fra arbejde af næsten enhver slags

Det er sådan set godt nok at være tilbage, men ferier er altid for korte, selv når man for første gang i mange år tager 4 uger i streg. Heldigvis havde vi dog indrettet os sådan, at der gik nogle dage inden arbejdet kaldte efter landingen.

Som det siges: Dagen efter en feriedag bør være en feriedag.