Reguleringsfallit

Der hersker forholdsvis bred enighed om, at regulering af markedet er nødvendigt, og specielt i kølvandet på den globale finanskrise er det vist gået op for endnu flere. Endnu har det ikke bredt sig helt til klimaområdet, men det kommer forhåbentlig, når politikerne skal finde ud af, hvordan de skal komme i nærheden af at reducere den globale opvarmning, så temperaturstigningen holder sig under de 2 grader.

Desværre lader det dog ikke til, at enigheden om målet med regulering af markedet har gjort, at man har fundet frem til metoder der rent faktisk virker. Der er konkurrencelovgivning på plads de fleste steder, men konsekvenserne harmonerer ikke med overtrædelserne.

Seneste er to energiselskaber i EU blevet tildelt mere end 8 milliarder kroner i bøde for at have tilsidesat de europæiske konkurrenceregler — de havde delt markedet mellem sig. Uheldigvis betyder det dog ikke, at forbrugerne ikke alligevel ender som tabere.

I praksis har de gennem 30 år betalt for meget for varerne, mens direktører og aktionærer har stukket overbetalingen i lommerne. Samtlige borgere i EU har nu fået en form for kompensation i form af bødeindtægt til den samlede kasse, men der er kun en gruppe der kan betale regningen i sidste ende: De selvsamme forbrugere, som allerede har betalt for meget — for direktører og aktionærer skal jo stadig have deres udbytte…

Fremfor at straffe forbrugerne dobbelt, burde man i stedet gøre det personligt strafbart at overtræde konkurrencelovgivningen — det er ikke nok at straffe virksomhederne, for det hjælper altså ikke på bundlinjen for forbrugerne. Det vil nok have en mere afskrækkende virkning på virksomhedsejere og -ledere, når de bliver holdt personligt ansvarlige, også økonomisk, i stedet for som nu bare at kunne tage chancen uden reel konsekvens eller risiko.

I sager som denne, burde det også være muligt at kompensere de berørte forbrugere direkte. Det burde være rimelig ligetil at finde frem til, hvem der har fået leveret gas fra selskaberne, og skulle kompensation mv. føre til undergang, vil der uden tvivl stå konkurrenter klar til at overtage resterne. Dermed vil også de involverede mærke konsekvenserne af lovovertrædelserne, og dermed på længere sigt forøge incitamentet til at opføre sig ordentligt på markedet.

Det står ikke lysende klart for mig, i hvor høj grad det er muligt at udbrede principperne generelt på markedet, men der er ingen tvivl om, at det stadig er både for nemt og for billigt at snyde på vægten i et marked der ikke længere er så nemt at gennemskue som det var engang.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *