Krak og Gauguin i byretten

Det blev som frygtet en hurtig forestilling i byretten her til formiddag. Kun godt 20 minutter tog det før retten blev hævet af dommer Torrild Thomsen.

Krak var repræsenteret af Jesper Langemark og Kasper Heine (som vil føre sagen fremover) fra BvHD, og ikke som forventet af Tom Mortang. Gauguin var repræsenteret af sig selv i skikkelse af direktør Troels Olivero.

Kraks advokater indledte med at henvise til en fax, der ikke var nået frem til hverken dommer eller sagsøgte. Det viste sig at Krak først i sidste uge havde skiftet advokat — muligvis på grund af medieomtale af sagen om Per Kaarup, en fortolkning der understøttes af Computerworld — og de ville derfor gerne have tid til at forberede sig.

Samtidig mente de at sagen havde principiel karakter, og derfor burde behandles af Sø- og Handelsretten (som i parantes bemærket linker “dybt” til HT og DSB på deres side Sådan finder du os). Endvidere mente de at sagen havde mere markedsretlig karakter end oprindeligt antaget, idet sagen var startet som en inkassosag.

Gauguin mente ikke sagen var speciel principiel, idet der jo tidligere var faldet dom i tilsvarende sager, og ville derfor gerne have sagen gennemført. Samtidig gjorde Troels Olivero opmærksom på, at Gauguin ikke var interesseret i forlig, man ville have sagen ført til doms.

Herefter var der en diskussion om sagens indhold, hvor Krak hævdede at sagens genstand er dybe links — en “særlig måde at linke på, til en konkret fil el. lign.” — direkte til Kraks kort. Krak mente ikke der var faldet dom i sager om beskyttet, lovligt materiale, og mente derfor der var tale om en principiel sag, som samtidig havde pressens bevågenhed. Det sidste kunne Troels Olivero bekræfte — han oplyste at han var blevet ringet op af 50 journalister…

Der blev undervejs henvist til både tyske domme, Newsbooster-sagen, Ofir/Home-sagen og MP3-sagen i Vestre Landsret fra 2001 om links til ulovligt materiale. Der blev også smidt paragraffer rundt i salen, også i forhold til ophavsret og en evt. henvisning til Sø- og Handelsretten, men det mest overraskende moment var, da der blev forsøgt opnået enighed om de faktiske forhold.

Gauguin fortalte at man havde lavet et link til Kraks kort, så besøgende havde en mulighed for at finde ud af hvor Gauguin bor, uden at skulle indtaste adressen på Kraks side. Samtidig kunne Troels Olivero dog ikke erindre om der var tale om et “dybt link” eller om der kun var linket til forsiden…
Som jeg tidligere har vist, er det ved hjælp af internetarkivet’s wayback-maskine dog let at forvisse sig om, at linket rent faktisk var direkte til en kortside. Der kan man også se, at linket til Krak var på plads i hvert fald i perioden fra 5. august 2003 til 3. april 2005. Det står i modsætning til Gauguins påstand om, at det kun drejede sig om et par uger i begyndelsen af 2006, da sagen tilsyneladende tog sin begyndelse. Han brugte iøvrigt udtrykket “erindrer” på en måde som fremkalder minder om hedengangne Viggo Fischers udtalelser under Tamil-sagen.

Krak var enige i, at linket var blevet fjernet, men ikke i at den evt. korte varighed gjorde sagen mindre principiel.

Man opnåede således ikke enighed om det hidtidige forløb, og heller ikke om det fremtidige. Krak vil forsøge sig med at bede om en henvisning til Sø- og Handelsretten, og dommeren gjorde det klart at modstand fra Gauguin blot ville medføre at sagen blev afvist og genanlagt, hvilket naturligvis ikke vil få det overstået hurtigere.

Krak har nu fået til 20. februar til at fremsende begæringen om henvisning, hvorefter Gauguin vil få til 5. marts til at svare. Hvis begrundelsen fra Krak er god nok vil dommeren henvise til Sø- og Handelsretten.

Om det vil være godt for webbet hvis sagen kommer for Sø- og Handelsretten kan jeg ikke vurdere, men det vil være ærgeligt, hvis den kommer til at dreje sig om tid, et forsidelink eller ophavsret. Man må håbe at Gauguin får noget professionel hjælp, så Krak kan få kvalificeret modspil til deres skadelige påstand.

Indtil videre må vi nøjes med at holde øje med retslisten for Lyngby Ret og retslisten for Sø- og Handelsretten, for jeg var den eneste tilhører i lokalet — der er åbenbart alligevel en grænse for medieinteressen…

27 tanker om “Krak og Gauguin i byretten

 1. “jeg var den eneste tilhører i lokalet — der er åbenbart alligevel en grænse for medieinteressen”

  Du skal have mange tak for at have taget tiden til både at møde op i retten, men også til at skrive dette indlæg. Borger journalistik når det er bedst.

 2. Super indlæg. Ret overraskende at ingen old-school journalister gad dukke op. Sign of the times…

  Jeg er enig i oønsket om, at Gaugin hyrer professionel hjælp til sagen. Det sidste vi har brug for, er endnu en Newsbooster dom, der bygger på mangelfuld sagsfremstilling/fremmøde.

  Jeg er personligt meget spændt på sagen, som jeg dog næppe kan forestille mig får andet udfald end OFIR dommen (men man kan jo blive overrasket!)

 3. En ting der slår mig Morten er, at du bruger nettet til at finde dokumentation, som man ikke har ulejliget sig med – kompetencer til – at finde i retten.
  Det er påfaldende, at man kører en retssag med advokater der tilsyneladende ikke besidder de mest fundamentale kompetencer på området.

  Tak for god indsats. Jeg læser med interesse.
  (PS – jeg fik ikke læst dit indlæg da jeg så henvisningen på DONA, men da navnet Langemark dukkede op i mine “overskrift”‘er – ja så-…..)

 4. @Gunnar,

  Ja, det var jo slet ikke svært. Om dokumentationen så har tilstrækkelig bevisværdi er måske tvivlsomt — jeg har ikke hørt om fortilfælde — men under alle omstændigheder foreskriver dansk retsplejelov jo, at bevisvurderingen er op til dem der skal afgøre sagerne.

  Hehe, ja, det må være praktisk med et (næsten) unikt efternavn (til gengæld kan jeg ikke få øje på DONA-henvisningen?).

 5. Hvor er det dog bare god service det her – tak for referatet! Og du har ret – der bør være en jurist på sagen – en skam at blogfonden endnu ikke er fyldt med midler til den slags…

 6. Hvor er det godt Morten. 1000 tak fordi du tager dig tid til at følge denne her sag og skriv så grundigt om den.
  Jeg tilslutter mig ‘Hail borgerjournalistikken’!

 7. Tak for referatet, Morten!

  Denne sag er desværre endnu en af de sager, som bygger videre på de misforståelser der dukede op i retssystemet omkring Newsbooster-sagen.

  > Krak hævdede at sagens genstand er dybe links — en “særlig måde at linke på

  Dette er ganske enkelt ikke korrekt. Teknisk set er det noget vrøvl. Sålænge der er tale om et link – altså ikke en “embedding” er der inge forskel til adresse X og adresse Y. Internettet består ikke af forsider og bagsider – undersider og tillæg. Internet er ikke en elektronisk tryksag. Og det bliver vi altså nødt til at kæmpe for at det Danske retssystem forstår og accepterer.

  Og netop når det handler om denne kamp, er jeg virkelig ked af at se endnu en sag, hvor den anklagede, som jeg mener vi alle burde støtte, er så dum (ja, det er han sgu!) at han vælger at forsvare sig selv. Når man stiller op imod nogle af landets bedste advokater vinder man ganske enkelt ikke, hvis man ikke er lige så stærkt repræsenteret. Uanset om man har ret!

  Hvis ikke Gauguin får en rigtig dygtig advokat hurtigst muligt, vil jeg æde min gamle hat på at han taber denne sag. Og det vil skade os alle. For jo flere sager, der bliver behyandlet med så elendig repræsentation af den anklagede, jo mere vil helt forkerte præmisser og domme blive cementeret og skabe retspræcedens.

  Uanset om det er rimeligt eller ej, eller om man kan argumentere for at lovgivningen ikke tillader “dybe links” (uanset om man så faktisk overhovedet kan tale om dybe links, teknisk set), så nytter det ganske enkelt ikke noget, at der kun tillades links mellem domæner – og ikke mellem resurser.

  Som jeg mange gange har sagt: Der findes kun to slags links – gode og dårlige links. Og de fleste af de gode links linker direkte til resurser, frem for blot et domæne.

  Forestil jer et Internet hvor man hver gang man klikker på et link, skat starte forfra på “forsiden” af et website, finde ud af hvordan det virker, og så navigerer sig 2, 5, 10 eller 20 lag ned for at finde det man egentligt kom efter. Det vil sætte nettet fuldstændigt i stå, og i praksis gøre det næsten ubrugeligt.

 8. Det er ikke for ingenting, at jurister normalt omtaler selvmødere som “selvmordere”. Nå til sagen: For et par år siden bad jeg Krak om lov til at linke til deres kort. Jeg bad, fordi jeg tidligere et andet sted “har tjent” under Kraks daværende chef og ved, han er en fedtsyl. Svaret var efter ca. 2½ måneds tænkepause: Nej, men du kan købe en annonce. Jeg skrev så til De Gule Sider. Svaret “Ja tak” kom efter 45 minutter.
  Dette blot til orientering.

 9. Per,

  Som jeg også har skrevet til dig per mail, koster det naturligvis ikke noget, du er mere end velkommen til at linke.

  Jeg vil dog sætte stor pris på, at du fjerner teksten fra din side, og nøjes med at linke — ellers er det nemlig en overtrædelse af copyright-lovgivningen!

 10. Poul,

  Dommen handler om copyright og citatret, det er jo ikke det der er sagens genstand her.

  Mht. terminologi er der jo ofte forskel på, hvad lægfolk og specialister omtaler med de samme ord — f.eks. har tandlægerne betydeligt flere for tænder end vi dødelige bruger til daglig…
  Således også her, ligesom sprogbrugen naturligvis også bruges til at understøtte argumenter, som når jeg sætte “dybe” i anførselstegn.

  Når det er sagt, er pointen ift. links versus “dybe links” netop at opfattelsen af webbet som medie og værktøj har betydning for hvordan det bruges. Du har i din kommentar placeret et såkaldt dybt link til en artikel på comon.dk — det letter kommunikationen på samme måde som når en virksomhed placerer et link til en kortside på krak.dk. Det er sådan webbet er tænkt brugt — jeg kan anbefale et kig på Doug Engelbart’s demonstration fra 1968 for et tidligt indtryk af muligheder med hypertekst: http://video.google.com/videoplay?docid=-8734787622017763097

  PS: I øvrigt ville jeg sætte pris på et mere sobert sprog, det er ikke befordrende for hverken debatten eller opfattelsen af af dig som person og repræsentant for Krak.

 11. Er det ordet patetisk du betegner som ikke sobert? Ville det være mindre uhøvisk tale, hvis vi delte synspunkt? Jeg er ansat i Krak, men denne sag interesser mig især som privat internetbruger og samfundsborger. Allerede under Newzbooster sagen, hvor det var nogle af mine gode venner og kolleger, der var en tur i gyngen, var jeg uenig med dem, om dette issue.

  Enig. Gutterne ved Flyvergrillen i Kastrup, har også flere betegnelser for fly end jeg – uden sammenligninger med hernævnte bloggere i øvrigt. Men for lægmand er er fly et fly. At rende rundt og missionere anderledes kan meget let komme til at virke sådan lidt Erasmus Montanus-agtigt, eller hvad?

  Tak for undervisningen i hvad et link er, og at det er rimeligt lækkert at kunne gøre det, kan vi ikke blive uenige om. Men det er altså ikke ligemeget hvad man linker til. At efterhånden en del bloggere mener, at links og ophavsret ikke har noget med hinanden at gøre, er interessant, men heller ikke mere.

 12. Patetisk. Hårnakket [sic]. Håbløst. Like it or not.

  Ovennævnte bringer kun debatten i én retning: Ned. Og dit efterfølgende indlæg hjælper heller ikke.

  Jeg vil nøjes med at konstatere, at et link er et link(!), og at det jo altså ikke kun er bloggere der finder emnet “interessant”, se f.eks. de mange retssager på området — ingen af dem involverer bloggere…

 13. Pingback: ka.nelgiffel.dk

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *