Tid til familieliv

For noget tid siden kom forbruger- og familieminister Carina Christensen i modvind med sit krav om, at danskerne skulle få flere børn. Det blev præsenteret skidt, men baggrunden var sådan set reel nok — nu om stunder kan det være problematisk at få det hele til at hænge sammen for en stor gruppe børnefamilier.

Det stod hurtigt klart, at det var nødvendigt med konkrete initiativer for at nå målet om flere børn, og nu er Familie- og Arbejdslivskommissionen så kommet med sine 31 bud på at skabe bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Der er gode elementer, men ligesom regeringen reelt fraskriver sig ansvaret med sin kampagne om et ton mindre CO2, er der alt for meget varm luft i rapporten:

Anbefaling 6: Der bør indføres sunde, forældrebetalte madordninger i alle dagplejer, vuggestuer, børnehaver og skoler.

Fint, men hvor skal pengene komme fra? Fra de udsultede kommuner? SF’s forslag, Tid til det hele liv, tager anderledes håndfast stilling, som det også kan ses i et tidligere fremsat forslag om gratis, økologisk skolemad.

Specielt hyklerisk kommer det til at se ud, når man i det foregående forslag forsøger at dreje sig lidt ind i retning af den vigtige forebyggelsesvinkel:

Anbefaling 5: Sygdom i dagtilbud bør forebygges. Børn i daginstitutioner er dobbelt så meget syge som børn, der bliver passet hjemme. Risikoen for smitte skal mindskes.

Det hænger jo sammen — nok og bedre mad giver bedre helbred, dermed færre sygdomme og dermed færre sygedage og sparede sundhedsudgifter.

Et godt forslag er derimod udvidelsen af hjemmeserviceordningen, hvis den som planlagt bliver målrettet børnefamilierne — det vil samtidig reducere omfanget af sort arbejde og formentlig også medvirke til bedre integration generelt.

På barselsområdet er udspillet dog næsten ligeså bagstræberisk som man kunne forvente:

Anbefaling 20: Der bør skabes bedre betingelser for, at mænd kan tage barselsorlov. Der bør øremærkes minimum to ugers ekstra lønnet barselsorlov til mænd.

I det tempo vil det tage lang tid at nå op på siden af lande vi normalt sammenligner os med — tag hellere fat i SF’s forslag om øremærkning af 3 måneders barsel til faderen!

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *